versie 01-09-2020

Cijfers Inzicht Zeeland (“CIZ”) hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Cijfers Inzicht Zeeland Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Cijfers Inzicht Zeeland Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Cijfers Inzicht Zeeland maakt geen gebruik van Google analytics.

Cijfers Inzicht Zeeland en persoonsgegevens
Cijfers Inzicht Zeeland neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij aangegrepen om ons beleid voor databescherming en dataveiligheid te controleren en aan te passen aan de nieuwe inzichten. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de begeleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.

Cijfers Inzicht Zeeland verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden behalve aan de toegestane en benoemde sub-verwerkers.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens
Cijfers Inzicht Zeeland verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer voor het uitvoeren van haar diensten. Op de website van Cijfers Inzicht Zeeland worden enkel naam en emailadres gevraagd en verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens
Cijfers Inzicht Zeeland tracht niet via deze internetsite of enige andere wijze bijzondere persoonsgegevens (zie AVG) te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Cijfers Inzicht Zeeland raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Cijfers Inzicht Zeeland zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Cijfers Inzicht Zeeland is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de website Cijfers Inzicht Zeelandn en aan Cijfers Inzicht Zeeland gerelateerde websites.

Gebruik persoonsgegevens
Cijfers Inzicht Zeeland verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om door u gevraagde diensten te leveren. Cijfers Inzicht Zeeland gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere diensten of services die beschikbaar zijn via Cijfers Inzicht Zeeland.

Uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) worden niet doorgegeven aan derden behalve aan de toegestane en benoemde sub-verwerkers.

Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Cijfers Inzicht Zeeland en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Cijfers Inzicht Zeeland zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Cijfers Inzicht Zeeland of de site; (b) om de rechten of eigendom van Cijfers Inzicht Zeeland te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Cijfers Inzicht Zeeland, of het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies
Cijfers Inzicht Zeeland Website gebruikt “cookies”.

Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van de website Cijfers Inzicht Zeeland of andere websites die u bezoekt.

Wij maken zo min mogelijk gebruik van cookies en slechts die cookies die noodzakelijk (de z.g. necessary cookies) zijn voor een goede werking en analyse van het gebruik van de website. Daarnaast kan de website cookies opslaan om specifieke onderdelen te laten werken.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens
Cijfers Inzicht Zeeland stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Cijfers Inzicht Zeeland stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen
Cijfers Inzicht Zeeland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactinformatie
Cijfers Inzicht Zeeland heet uw commentaar betreffende deze privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Cijfers Inzicht Zeeland niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Cijfers Inzicht Zeeland via info@cijfers-inzicht.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.

Wij maken gebruik van cookies voor een goede werking en analyse van het gebruik van de website. Daarnaast kan de website cookies opslaan om specifieke onderdelen te laten werken.   Meer info