Deze website en de daarin vervatte informatie wordt aangeboden door Cijfers Inzicht Zeeland en is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. 
Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt “zoals zij is”, en Cijfers Inzicht Zeeland geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Cijfers Inzicht Zeeland geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Cijfers Inzicht Zeeland is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, titel, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-overtreding, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
Uw gebruik van deze website en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. Cijfers Inzicht Zeeland, noch enige van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van deze website.
Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze disclaimer gewoon van toepassing.
Bepaalde links in de website leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover Cijfers Inzicht Zeeland geen zeggenschap heeft. Cijfers Inzicht Zeeland geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen.

Wij maken gebruik van cookies voor een goede werking en analyse van het gebruik van de website. Daarnaast kan de website cookies opslaan om specifieke onderdelen te laten werken.   Meer info